UCAPAN PERASMIAN MESYUARAT AGUNG FORUM IQRA MALAYSIA

Saya mengucapkan “Selamat Datang” kepada saudara/i, ahli-ahli Foriq, yang datang dari jauh dan dekat, untuk menghadiri dan menjayakan MAT kita yang keenam pada pagi ini. Walaupun pertubuhan kita sebuah pertubuhan yang berdaftar dan sah dari segi undang-undang negara, kita masih dicurigai oleh sesetengah masyarakat Islam sebagai sebuah badan yang berkemungkinan menjejaskan keimanan mereka. Oleh yang demikian, kita menghadapi masalah untuk bergerak, bukan saja di kampung-kampung tetapi juga di bandar-bandar. Walau bagaimanapun, kita terus memperjuangkan cita-cita kita, iaitu mengembalikan ajaran Quran kepada masyarakat Islam kita dan juga mengajak masyarakat Malaysia dan masyarakt dunia kepada Quran, kitab suci Tuhan kepada manusia yang lengkap dan sempurna.[1]

Kita boleh lihat, dalam masa dua puluh tahun ini, sejak buku saya Hadis – Satu Penilaian Semula diterbitkan, pelbagai pertubuhan, kumpulan dan individu, telah bangun untuk mengajak umat Islam kembali kepada Quran. Secara langsung atau tidak langsung, ini hasil kerja kita.

Sesetengah orang mendakwa jika tiada Hadis, kita tidak boleh melakukan salat. Ini nyata tidak benar, kerana kita belajar sembahyang dari kecil dari ibu-bapa kita atau dari guru. Kita melakukan salat tiap-tiap hari dari zaman Nabi Ibrahim, membawa kepada zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa hingga kepada Nabi Muhammad, salah seorang hanif di Mekah pada ketika itu, dan beliau salat sebelum beliau menjadi nabi dan rasul.

Sesetengah orang juga mendakwa Hadis mentafsirkan Quran. Kita tahu isi kandungan Quran itu banyak yang tidak diketahui oleh Nabi Muhammad sendiri, khasnya tentang kejadian langit dan bumi dan tentang masa depan. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Tuhan dan tanggungjawab beliau ialah menyampaikan wahyu ini kepada manusia, bukan menghuraikannya.[2]

Berbalik kepada tuduhan sesetengah orang terhadap kita bahawa kita mengancam keimanan masyarakat Islam dengan seruan kita untuk kembali berpegang kepada Quran sebagai sumber Islam yang pertama. Jika mereka jahil bahawa keimanan seseorang Islam itu akan hilang jika ia melakukan syirik yang terang, iaitu mempertuhankan tuhan-tuhan lain selain Allah, maka mereka jahil tentang Islam. Dalam Islam hanya ada lima tuhan-tuhan lain yang jika dipertuhankan boleh melibatkan seseorang ke dalam perbuatan syirik. Lima tuhan lain itu ialah patung (batu dan pokok), matahari dan bintang, harta-benda, pemimpin dan ego. Selain dari lima kesalahan ini bukan syirik.

Kita diutuduh sebagai anti-Hadis, kerana kita dituduh mengikut ajaran Dr. Rashad Khalifa. Pertama sekali, kita tidak mengikut ajaran Dr Rashad Khalifa secara membabi-buta. Kita juga tidak ikut ajaran-ajaran mana-mana sarjana atau pemimpin agama secara membabi-buta. Ini bersalahan dengan ajaran Quran menyuruh kita menggunakan akal dan menyuruh kita bersikap kritikal terhadap semua ajaran. Sikap kita yang kritikal terhadap Hadis dan terhadap warisan-warisan Islam yang lain selaras dengan ajaran Tuhan dalam Quran.

Quran datang untuk membebaskan manusia dari segala khurafat [3] dan mengeluarkan manusia dari gelap kepada terang.[4] Inilah misi Islam yang terbesar. Jika kita tidak faham ini, kita tidak faham Islam.

Quranlah kitab panduan yang utama bagi orang Islam. Kitab-kitab lain tarafnya nombor dua, tidak boleh sama dengan Quran. Perkara ini sangat terang dinyatakan dalam Quran.[5] Malangnya, kira-kira dua ratus lima puluh tahun setelah Nabi wafat, pereka-pereka hadis menciptakan hadis dan mendakwa bahawa nabi Muhammad meninggalkan dua buah buku, iatu Quran dan Hadis. Ini merupakan tambahan kepada ajaran Quran yang sudah pun lengkap dan sempurna. Inilah yang perlu kita perbetulkan.

Pengalaman kita selama dua puluh tahun ini menunjukkan bahawa soal ini sangat sensitif kepada masyarakat Islam. Pemimpin-pemimpin kita mengelak berhadapan dengan masalah ini dengan menggunakan pelbagai kaedah, seperti “nilai-nilai murni”, “nilai-nilai Islam, dan sekarang “Islam hadhari”. Adakah mereka akan berjaya? Biar apa pun kita buat, kita tidak boleh mengelak daripada menegaskan bahawa agama Islam itu agama yang rasional. Apa juga yang tidak rasional yang telah masuk ke dalamnya melalui adat-resam dan budaya, untuk sesuatu kepentingan yang tidak rasional dan tidak sah, harus dikritik dan dibuang.

Dalam beragama, kita tidak harus bersikap fanatik. Tuhan menyuruh kita mengamalkan siskap toleransi terhadap agama-agama lain. Agama itu satu cara hidup. Dalam zaman pra zaman sains dan teknologi moden, agama mengajar kita bagaimana untuk hidup, bukan saja dalam bidang-bidang ekonomi, politik dan undang-undang, tetapi juga dalam bidang-bidang yang diliputi oleh adat dan budaya, seperti adat-adat kelahiran, perkahwinan dan kematian. Agama dalam ertikata ini mengandungi banyak aspek mistisme, seperti mukjizat kepada nabi-nabi untuk meyakinkan pengikut-pengikut mereka. Tetapi Nabi Muhammad tidak mempunyai mukjizat, kecuali Quran. Seperti yang kita tahu, Quran menyeru kepada akal dan ilmu.[6] Seperti yang dikatakan oleh ahli falsafah Pakistan, Muhammad Iqbal, Muhammad memulakan zaman moden (yakni Zaman Sains dan Teknologi) dalam sejarah dunia. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad penutup segala nabi. Tiada nabi lagi selepas Muhammad, kerana selepas Muhammad, sains dan teknologi menjadi kaedah kehidupan manusia yang utama, bukan mistisme lagi.

Islam tidak seperti agama-agama lain. Ia agama tauhid yang ketat. Dari Nabi Ibrahim khanya, agama tauhid ini diwariskan melalui Nabi Musa dan Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad. Agama tauhid ini menafikan semua tuhan lain, yakni semua kuasa bebas lain, kecuali kuasa yang sebenar, iaitu Tuhan Yang Esa, yang diberi nama Allah (La ilaha ill’al-Lah). Tidak ada kuasa lain, termasuk matahari dan bintang, atau batu dan pokok, yang disembah oleh banyak kaum sebelum zaman moden ini, dan juga pemimpin-pemimpin agama dan politik, yang menguasai jiwa sebagian besar bangsa-bangsa moden. Pada prinsipnya, seorang muslim ialah seorang insan yang telah dibebaskan dari semua bentuk perhambaan, kecuali perhambaan kepada yang hak saja, iaitu Kuasa Yang Bebas di Alam Raya. Seorang muslim telah membebaskan dirinya dari segala bentuk khurafat yang wujud dalam masyarakat-masyarakat dulu. Inilah yang menyebabkan mereka menjadi aktif, dinamik, kritikal dan kreatif dan membolehkan mereka mencipta sebuah tamadun agung.

Mari kita lihat sifat-sifat manusia dan manusia muslim ini. Manusia dijadikan sebagai khalifah Allah di Bumi, kerana ia makhluk yang berakal dan sedar. Bumi meliputi Alam Raya. Sebagai khalifah, manusia boleh menentukan nasib atau destininya sendiri. Dia bebas. Tetapi kebebasan ini, kalau dia gunakan untuk memberontak terhadap Tuhan dengan melakukan kejahatan dan kerosakan yang dilarang oleh Tuhan, ia boleh memusnahkan dirinya dan tamadun. Tetapi jika kebebesan ini digunakan untuk melakukan kebaikan, seperti yang disuruh oleh Tuhan, ia akan membawa kepada kebahagian atau jannah (Lihat Quran, 9: 111). Oleh sebab itu, dalam cerita kejadian Adam dan Hawa, Tuhan melarang mereka mendekati pohon pengetahuan yang akan memberikan mereka kebebasan itu. (Lihat Quran, 2: 35)

Lanjutan dari konsep Adam atau manusia sebagai khalifah di Bumi, insan yang melalui ilmu boleh memiliki kuasa untuk mencipta dunianya sendiri, Tuhan memerintahkan para malaikat sujud kepada Adam. (Quran, 2: 31-34) Barang diingat konsep tauhid menghendaki kita sujud kepada Tuhan saja, tetapi di sini, aneh seribu kali aneh, Tuhan pula menyuruh para malaikat-Nya sujud kepada Adam, yakni manusia! Ini menunjukkan bahawa manusia mempunyai potensi kuasa dan penciptaan, seperti Tuhan!

Agama itu akal; tiada agama kalau tiada akal, kata sebuah hadis. Hadis ini selaras dengan ajaran Quran bahawa tiada siapa boleh beriman kecuali dengan izin Allah dan Dia menghalang mereka yang tidak menggunakan akal. (Lihat Quran: 10: 100) Jelas dari ayat ini bahawa iman dan akal itu selaras. Jika iman kita tidak dapat diterima oleh akal, maka iman itu cacat; sebaliknya, jika akal kita menolak kepercayaan kepada Tuhan dan Hari Pembalasan, maka akal kita cacat.

Sifat kesaintifikan agama Islam ini dibayangkan dalam wahyu peratma kepada Nabi Muhammad yang memerintah beliau membaca supaya dengan membaca manusia memperoleh ilmu (yakni sains dan teknologi) untuk mengubah dunia kepada yang dikehendakinya.

Inilah ciri-ciri penting agama Islam, yang membezakannya dari agama-agama lain. Walaupun falsafahnya mudah, ia meminta manusia bersikap rasional, bersikap bebas dan berusaha dengan gigih untuk mencapai kejayaan dan kebahagian bagi dirinya dan bagi semua manusia. Di sinilah punca kegagalan umat Islam kemudian. Kecenderungan-kecenderungan negatif yang wujud dalam masyarakat suku Arab yang lama, seperti khurafat-khurafat mempercayai kuasa-kuasa lain yang menentukan kehidupan seseorang, kemalasan untuk berfikir sendiri dan bergantung kepada fikiran orang lain, dan kurang atau ketiadaan dayausaha untuk membangunkan kehidupannya sendiri, merupakan punca-punca yang membawa kepada kejatuhan. Amaran Tuhan dalam Quran supaya mereka tidak mengikut agama nenek-moyang dilupakan dan satu kelas sarjana agama atau ulama muncul untuk memikirkan hal-hal agama bagi pihak mereka. Demikianlah timbul atau timbul balik kepercayaan-kepercayaan kurafat, seperti fatalisme, mistisme dan pendewaan kepada pemimpin, yang telah dibuang dari Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad.

Bekas Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamad, dalam sebuah ucapan di Kuala Lumpur pada 3 April, 2007 menyatakan salah tafsir sebagai punca kejatuhan umat Islam . Beliau dilaporkan berkata, “Salah tafsir terhadap agama menjadikan orang Islam melangkah ke belakang menjadi mundur.” (Lihat Utusan Malaysia, 4 April; hal. 9.)
Walaupun saya menyanjung tinggi ketokohan beliau sebagai seorang pemimpin Islam yang banyak bercakap tentang kejatuhan umat Islam, saya tidak bersetuju dengan huraian ini. Salah tafsir tentang Quran dan tentang Hadith boleh diatasi melalui perbincangan dan perbahasan saintifik. Kesalahan umat Islam ialah mengadakan dua buah buku panduan (Quran dan Hadith), sedangkan Nabi Muhammad membawa sebuah buku saja, iaitu Quran. Ini bukan salah tafsir, tetapi tambahan atau pindaan kepada ajaran yang asal.

Pendirian ini tidak menjadikan kami anti-Hadith, seperti yang dituduh oleh sesetengah kalangan dalam masyarakat kita. Seperti ajaran-ajaran lain, selain Quran, termasuk falsafah Yunani dan falsafah moden Barat, termasuk juga ajaran-ajaran Hadith dan Ijmak, diterima oleh kami selagi ajaran-ajaran itu tidak bercanggah terang-terang dengan ajaran Quran.[7]

Umat Islam pula, pada umumnya, tidak mengetahui ajaran Islam yang sebenar, kerana mereka tidak digalakkan membaca Quran dalam bahasa mereka sendiri. Malah mereka diajar membaca Quran dalam bahasa Arab itu (yang mereka tidak faham) akan mendatangkan pahala yang banyak! Tidak hairanlah Surah 25, ayat 30 menyatakan bahawa umat Islam telah membelakangkan Quran. Ayat ini tersembunyi dalam Quran selama lebih seribu empat ratus tahun! Jika sarjana-sarjana kita dulu mengingatkan kita tentang ayat ini serta mengmabil tindakan-tindakan untuk mengelaknya, tentulah umat Islam hari ini tidak jadi begini!

Kita yakin tidaklah susah sangat untuk menghuraikan agama tauhid Islam ini. Salah tafsir boleh diatasi melalui perbincangan dan perbahasan. Yang harus kita elak dari sekarang ialah mengabaikan tanggungjawab kita, tiap seorang, untuk berfikir sendiri. Berkali-kali Tuhan mengingatkan kita bahaw Quran itu ialah untuk “orang yang berfikir” likaumin yatafakkarun. (Quran, 10: 24; 13: 3; 16: 11, 69; 30: 21; 39: 42 & 45: 13) Quran ialah kitab suci orang Islam dan kita harus kembali kepadanya untuk mencari panduan pokok dalam kehidupan kita dalam Abad Kedua Puluh Satu.

Di Malaysia hari ini, setelah 50 tahun merdeka, kita masih mengahadapi banyak masalah: pengangguran atau dengan kata-kata lain, bagaimana mengembangkan ekonomi untuk menyara kehidupan 25 juta rakyat kita sekarang; membangunkan suatu bangsa Malaysia yang bersatu padu dan hidup dalam harmoni dalam tempoh yang tidak begitu lama, katalah, satu atau dua generasi lagi; dan membendung dan mengatasai gejala sosial yang mengancam tenaga muda kita. Mengembangkan ekonomi harus meliputi usaha-usaha menghapuskan riba dan rasuah, yang meningkatkan kos perniagaan, menghapuskan pembaziran dan meningkatkan produktiviti. Saya tidak hendak bercakap panjang tenatng perkara-perkara ini. Pemimpin dan cerdik-pandai kita harus mencari penyelesaian kepada perkara-perkara ini dari ajaran-ajaran Quran yang difahami secara menyeluruh, bersepadu dan saintifik.

Untuk penggal yang lalu, 2006-2007, kita hanya berjaya mengadakan dua kali mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan dua buah perbincangan. Dua buah perbincangan itu mengenai gerakan pembaharuan dalam Islam (yang dibentanagkan oleh Sdr Astora Jabat) dan penggunaan bahasa kiasan dalam Quran (yang dibentangkan oleh saya) . Dari segi in kegiatan kita amat terbatas. Kita harus memikirkan untuk mengubah ibupejabat kita ke Kuala Lumpur, kerana Kuala Lumpur pusat kehidupan negara kita. Kita akan dapat menggembeling lebih banyak tenaga untuk menjalankan aktiviti-aktiviti kita di sana.

Tetapi dari segi penulisan, hasil kita lebih banyak. Kita sekarang ada suatu laman web di www.kassimahmad.blogspot.com yang memuatkan tulisan-tulisan saya dan juga berita-berita kita. Dulu kita ada satu laman web di www.stormloader.com/qsmjam, tetapi sudah lama tidak dikemaskini.

Kita harap tahun depan (penggal 2007-2008) kita akan mengadakan lebih banyak aktiviti.

Bendahari kita, Sdr Ahmad Shauqi, terlibat dalam suatu kemalangan jalan-raya baru-baru ini. Beliau tidak dapat menyediakan laporan kewangan bagi tahun ini. Pendapat kita dalam setahun lalu ialah RM 6,044.00 yang kita peroleh melalui yuran masuk dan yuran tahunan ahli-ahli kita dan juga derma ahli dan orang ramai. Perbelanjaan kita RM 3,400.00. Ada baki RM 2,644.00. Kita harus memutuskan hari ini sama ada untuk memanggil suatu Mesyuarat Agung Khas dalam masa sebulan untuk mendengar dan meluluskan laporan ini, atau menyerahkan tugas ini kepada Jawatankuasa Kerja yang akan datang.

Dengan lafaz Bismillah, saya dengan sukacitanya merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Forum Iqra’ yang keenam. Selamat bersidang!


KASSIM AHMAD,
Presiden.
Bandaraya Tanjung, Pulau Pinang,
15 April, 2007.

[1] “Akan kucarikah selain Allah sebagai sumber hukum, sedangkan Dia telah mewahyukan kepadamu buku ini dengan terperinci? Mereka yang menerima kitab-kitab suci dulu pun mengiktiraf bahawa ia diturunkan dari Tuanmu dengan benarnya. Oleh itu, jangan kamu menaruh apa-apa keraguan. Perkataan Tuanmu lengkap dengan hak dan adilnya.” (Quran, 6: 114-115)
[2] “Janganlah gerakkan lidahmu untuk mempercepatkan wahyu ini. Kamilah bertanggunjawab mengumpulkannya menjadi Quran. Bila Kami membacanya, hendaklah kamu ikut Quran ini. Kemudian Kamilah yang akan menghuraikannya.” (Quran, 75: 16-19)
[3] “Juga bagi mereka yang mengikuti rasul, nabi ummi, yang mereka dapati tercatat dalam kitab-kitab Taurat dan Injil mereka. Beliau menyuruh mereka berbuat baik dan menjauhi kejahatan, dan beliau menghalalkan bagi mereka benda-benda yang baik dan mengharamkan benda-benda yang buruk, dan beliau membebaskan mereka dari bebanan-bebanan perjanjian mereka dan membuang belenggu yang mengikat mereka. Dengan demikian, mereka yang percaya kepadanya, memuliakannya, menyokongnya dan mengikut cahaya yang diturunkan bersamanya, merekalah yang menang.” (Quran, 7: 157)
[4] Seorang rasul yang membacakan kepada kamu wahyu-wahyu Tuhan yang jelas untuk memimpin mereka yang beriman dan berbuat baik keluar dari kegelapan kepada terang.” (Quran, 65: 11)
[5] “Inilah kitab – tidak syak baginya – bimbingan untuk mereka yang bertakwa.” (Quran, 2: 2)
[6] “Tiada siapa boleh beriman kecuali dengan izin Tuhan, dan Dia menghalang mereka yang tidak menggunakan akal.” (Quran, 10: 100) Ayat ini membuktikan keselarasan iman dan akal. “Baca, dengan nama Tuanmu yang menjadikan. Dia menjadikan manusia dari segumpal darah. Baca, dan Tuanmu Paling Mulia. Dia mengajar melalui pena. Dia mengajar manusia apa yang dia tidak tahu.” (Quran, 96: 1-5). Wahyu yang pertama ini menunjukkan kepentingan ilmu dalam Islam.
[7] Kami telah menghuraikan perkara ini dalam risalah Dilema Umat Islam – Antara Hadith dan Quran, Forum Iqra’, Pulau Pinang, 2000.
___________________________________________________________________
catitan - Penulis menyiarkan semula ucapan ini bagi memberikan gambaran sebenar tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh Forum Iqra ini, memandangkan penulis adalah sebahagian daripada AJK Forum ini.

Ulasan

Catatan popular daripada blog ini

APAKAH AVM DAN BENARKAH ANDA HANYA MENGALAMI MIGRAIN?

MENANGGUK DI AIR YANG KERUH

PEMIKIRAN KREATIF