KEMBARA TETAMU TUHAN 5

Oleh – Hesmel Faznee Ahmad Faisal

Destinasi penulis seterusnya ialah ke Masjid Qiblatain, iaitu masjid di mana Nabi Muhammad menerima wahyu untuk mengubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestin ke Masjidil Haram di Mekah.

Penulis sempat menunaikan solat sunat seperti hajat, Dhuha dan solat tahyatul masjid sahaja, kerana penulis sampai di situ pada sekitar pukul 8 pagi. Masjid ini terletak di sebelah barat laut Masjid Nabawi dan jaraknya adalah di antara 4 Km di antara masjid tersebut. Rekabentuknya dihiasi dengan dua menara berwarna putih. Pada asalnya masjid tersebut lebih dikenali dengan nama masjid Bani Salamah.

Masjid Qiblatain ini terletak di tepi jalan menuju ke arah kampus Universiti Madinah, berhampiran dengan Istana Raja Wadi Aqiq. Sewaktu Islam mula-mula berkembang, orang Muslim telah melakukan salat dengan menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis di Yerussalem/Palestina. Sewaktu Rasulullah sedang melaksanakan solat zuhur di masjid Bani Salamah ini, turunlah wahyu surat 2:144 -

Kami melihat kamu membalik-balikkan wajah (muka) kamu ke langit; sungguh Kami akan memalingkan kamu kepada kiblat yang kamu berpuas hati. Maka palingkanlah muka kamu ke arah Masjidil Haram (Masjid Suci); dan di mana sahaja kamu berada, palingkanlah muka kamu ke arahnya. Orang-orang yang diberi al-Kitab mengetahui bahawa itu adalah yang benar daripada Pemelihara mereka; Allah tidak lalai daripada apa yang mereka mengerjakan

Apa yang dapat penulis lihat dan amati di sekitar kawasan masjid ini ialah suasananya. Di mana ada pelancong, di situlah juga ada para peniaga yang berjual-beli di sekitar kawasan masjid tersebut. Ada yang merayu-rayu para pelancong untuk membeli barangan mereka. Malah ada yang terus memaksa-maksa.

Penulis tidak faham apa yang sebenarnya dilakukan untuk menghalang mereka dari terus “memperdagangkan” barangan mereka di Masjid Qiblatain ini. Selain daripada itu, penulis dapat perhatikan di sini, manusia bertumpukan diri mereka untuk beribadat dan juga memperdekatkan diri mereka kepada Tuhan.

Setelah berada di sini hampir 20 minit dan selepas penulis mengerjakan solat yang patut, kami semua dibawa pula ke Kompleks Percetakan Al-Quran Raja Fahd yang terletak di Madinah Munawwarah. Penulis berada di sini hanya untuk beberapa ketika sahaja kerana kami sebenarnya dibawa untuk melihat secara sekali imbas (José, bukan macam scanner ok?) cara-cara al-Quran itu dibuat dan dicetak.

Pemerintah Arab Saudi, Raja Fahd telah meletakkan batu pertama, tanda bermulanya pembinaan kilang itu oleh pada tahun 1982. Selepas hampir 2 tahun, kilang itu telah dibuka secara rasminya pada September 1984. Semasa merasmikan kompleks tersebut, Raja Fahd telah berkata :-

Dua tahun yang lalu beta berada di tempat ini untuk meletakkan batu pertama projek besar ini, dan di kota ini yang merupakan kota termulia, suatu kota yang penduduknya bersukacita atas kedatangan Rasulullah saw., sehingga menjadi penolong terbaik bagi beliau dalam menghadapi masalah-masalah sulit, dan suatu kota yang merupakan titik tolak perjalanan dakwah kebaikan dan keberkatan ke seluruh dunia. Pada hari ini,beta mendapatkan bahwa yang kemarin hanya sebuah mimpi, menjadi kenyataan dalam paras yang terbaik. Maka dari itu, setiap penduduk Kerajaan Arab Saudi wajib bersyukur kepada Allah atas karunia yang besar ini. Beta berharap semoga Allah membuat beta berhasil dalam melakukan pengabdian kepada agama, dan negara beta, serta seluruh kaum Muslimin. Hanya dari Allah beta mengharapkan keberhasilan..”

Penulis berjaya mendapat sedikit maklumat tentang struktur kilang tersebut. Tujuan Kompleks Raja Fahd ialah untuk, mencetak Kitab Suci Alquran dalam berbagai riwayat yang masyhur, di dunia Islam dan merekodkan bacaan Kitab Suci Al-Quran dalam berbagai riwayat yang masyhur, di dunia Islam.

Alquran itu merupakan firman Nya. Muncul dari zat-Nya dalam bentuk perkataan yang tidak dapat digambarkan. Diturunkan kepada Rasul-Nya dalam bentuk wahyu. Orang-orang mukmin mengimaninya dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Mereka beriman tanpa keraguan, bahwa Alquran adalah firman Allah dengan sebenarnya. Bukan ciptaan-Nya, seperti layaknya perkataan makhluk, barang siapa mendengarnya dan menganggap sebagai perkataan manusia, maka ia telah kafir.

Tuhan memberikan sifat kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

"Dan sesungguhnya Alquran itu adalah kitab yang mulia. Yang tidak datang kepadanya (Alquran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji". (Fushshilat: 41-42) Di dalam ayat yang lain Allah juga mensifatinya dengan firman-Nya: "(inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi (Allah) yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu". (Huud: 1).

Sungguh ayat-ayat Alquran ini sangat cermat dan teliti, jelas dan terperinci, yang telah ditetapkan oleh yang Maha Bijaksana, dan yang telah diuraikan oleh yang Maha Tahu. Kitab ini akan terus menjadi mukjizat dari segi keindahan bahasa, syariat, ilmu pengetahuan, sejarah dan lain sebagainya. Sampai Tuhan mengambil kembali bumi dan yang ada di dalamnya, tidak akan terdapat sedikitpun penyelewengan dan perobahan terhadapnya, sebagai bukti akan kebenaran firman Nya:

"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Alquran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya". (Al-Hijr: 9).

Dunia secara keseluruhan belum pernah memperoleh sebuah kitab seperti Al Quran yang mulia ini, yang mencakupi segala kebaikan, dan memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus, serta mencakupi semua hal yang akan membahagiakan manusia. Allah berfirman:

"Sesungguhnya Alquran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang Mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar". (Al-Israa': 9).

Al-Quran ini diturunkan kepada Rasul-Nya, Muhammad saw. untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan, menuju cahaya. Tuhan berfirman:

"(Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji". (Ibrahim: 1).

Dengan Al-Quran, Dia telah membukakan mata yang buta, telinga yang tuli dan hati yang lalai. Bila dibaca dengan benar, dipahami setiap surat dan ayat-ayatnya, dipahami secara mendalam setiap kalimat dan kata-katanya, tidak keluar dari batas-batasnya, melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalamnya, menjauhi larangan-larangan, berakhlak dengan apa yang disyariatkan, dan menerapkan prinsip-prinsip dan nilai terhadap dirinya, keluarga dan masyarakatnya, maka akan menjadikan umat Islam merasa aman, tenteram dan bahagia di dunia dan akhirat. Seperti firmanNya dalam surah 2:121 -

"Orang-orang yang telah Kami berikan Al-Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya".

Sebelum pulang, semua pelawat lelaki diberikan sebuah tafsir al-Quran ikhsan daripada kilang tersebut. Hanya pelawat lelaki sahaja yang dibenarkan untuk memasuki kilang percetakan ini. Ini kerana kaum wanita dikhuatiri dilewati oleh darah-darah yang tidak dingini (José, sendiri mau fikirkan!). Kami (kaum-kaum lelaki) beredar dari tempat tersebut dengan gembira kerana masing-masing mendapat tafsir yang cukup indah pembuatannya!

Namun demikian, di dalam keindahan sesebuah al-Quran itu, umat Islam (baca orang Arab) masih lagi terkebelakang, terutamanya di sesetengah negara Arab yang masih dibelenggu oleh negara Amerika dan juga negara Barat yang lain. Apa yang paling nyata dan jelas ialah, mengapakah walaupun al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab, ia masih tidak dipraktikkan dan difahami oleh orang Islam khususnya orang Arab itu sendiri? Mengapakah perkara ini berlaku? Sepanjang perjalanan penulis dari kilang tersebut ke hotel penginapan, itulah yang penulis fikirkan.

Sebenarnya al-Quran itu telah sempurna ayat-ayatnya dan ianya juga telah sempurna diturunkan. Apa yang perlu dilakukan ialah memahami ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Dan bukanlah sekadar melagukannya dan mengadakan akademi membaca al-Quran ataupun mengadakan pertandingan membaca al-Quran yang secara peribadi penulis mengumpamakannya persis mencari juara melagukan al-Quran! Apakah bezanya antara Juara Lagu dan pertandingan Musabaqah Al-Quran ini?

Bersambung...

Ulasan

Islamic Tazkirah berkata…
Salam ya muslim..

Ayat Al-Quran indah, dan bertambah molek dengan lagunya..

mari sama2 kita pelajarinya..saya ada sediakan ruang untuk belajar bertarannum, senang2 mampirlah ke sini..

>>Klik sini <<

wassalam..

Catatan popular daripada blog ini

APAKAH AVM DAN BENARKAH ANDA HANYA MENGALAMI MIGRAIN?

MENANGGUK DI AIR YANG KERUH

PEMIKIRAN KREATIF